امکانات کلی نرم افزار کسب و پیشه

امکانات کلی نرم افزار کسب و پیشه

  • ورود کامل اطلاعات در نرم افزار کسبه و پیشه
  • صدور مفاصاحساب اولیه
  • صدور صورت وضعیت واحهای غیرمسکونی
  • ورود اطلاعات بصورت پارامتری که باعث افزایش سرعت و بالا رفتن دقت در گزارشات می شود
  • امکان انواع گزارش گیری مانند (فهرست املاک، بدون پلاک، املاک دارای پروانه، املاک دارای سند، اطلاعات کامل معابر، املاک بدون مالک و …..)
  • گزارش کامل آماری از املاک (براساس ماهیت فیزیکی، تعداد و درصد کف سازی، وضعیت ممیزی، نوع مالکیت، تعداد املاک با ذکر تعداد طبقات و نوع مصالح و ….)