برگزاری اولین جلسه معرفی نرم افزار درآمد در شهرستان رازمیان

برگزاری اولین جلسه معرفی و امکانات نرم افزار درآمد در شهرستان رازمیان:

 

در این جلسه که با حضور آقای مندس زارعی و جمعی از مسعولین برگزار گردید از امکانات و ویژگیهای نرم افزار درآمد شهرداری ها از جمله امکان صدور فیش عوارض شهرداری و محاسبات اتوماتیک و گزارشگیری های متنوع نرم افزار گفتگو شد.وبسیاری از نرم افزار های دیگر شرکت از جمله نرم افزار حسابداری-انبار و بودجه معرفی شد.