برگزاری جلسه ی بررسی ارتقای قابلیتهای نرم افزار مالی در کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین

جلسه بررسی ارتقای قابلیتهای نرم افزار مالی  کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین

این جلسه که با حضور جناب اقای مهندس علی حسن نایبی ریس کانون کارشناسان استان قزوین و جناب آقای دکتر داوطلب،خانم کشاورز مسوولمالی کانون و جمعی از مسوولین کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین با همراهی کارشناسان شرکت  برگزار گردید.طی این جلسه مواردی که فرآیند کار مالی کانون را بهبود بخشد بحث شد و ارتباط بین  نرم افزار جامع کانون کارشناسان و نرم افزار مالی مورد بررسی قرار گرفت،تا شرکت موارد خواستی را جهت مکانیزه نمودن فرایندمالی کانون اقدام نماید.