سامانه جامع میز خدمت الکترونیکی

سامانه میز خدمت الکترونیک

خلاصه ویژگی
با توجه به تغییردرروند کار سازمانها و رفتن به سوی حذف بروکراسیهای اداری ، نیاز به وجود سامانه های هوشمند جهت بررسی و پاسخ دهی به ارباب رجوع احساس میگردد. درصورت تحقق ارایه ی خدمات از طریق سامانه ها ، مراجعات حضوری و سردرگمی ارباب رجوع درسازمانها به حداقل خواهد رسید. با توجه به اینکه مراجعه به هر سازمانی توسط هرقشراز جامعه با هر میزان سوادی انجام میگیرد بنابراین طراحی سامانه ای که درعین سادگی بیشترین و سریع ترین کارایی را داشته باشد موجب رقابت بین شرکتهای تولید نرم افزار خواهد بود. ارباب رجوع میبایست کمترین میزان مراجعه به سازمان حتی سامانه راداشته باشد و باساده ترین فرآیند بتواند جوابیه درخواست خود را دریافت نماید و درصورت مراجعه به میز خدمت یا سامانه ی خدمت الکترونیکی نیازی به مراجعه به واحدهای درون سازمانی را نداشته باشد. شرکت راهبررایان ماد با مد نظر قرار دادن این موارد و با بهره گیری ازتیم طراحی حرفه ای نرم افزار، اقدام به طراحی این سامانه نموده است
امکانات
1- قابلیت پذیرش درخواست خدمت ارباب رجوع 2- دسترسی به کلیه خدمات ارباب رجوع تنها از طریق یک سامانه 3- ارائه رسید الکترونیکی و تعیین زمان صدور پاسخ خدمت 4- ارائه کد رهگیری منحصر به فرد به درخواست ارباب رجوع 5- امکان رهگیری الکترونیکی مراحل گردش کار درخواست ارباب رجوع 6- قابلیت تعامل الکترونیکی با ارباب رجوع درمراحل مختلف انجام خدمت 7- ارائه بسته الکترونیکی اطلاع رسانی برای خدمات قابل ارائه توسط سازمان - لازم به ذکر است که هر شناسه خدمت با تمام ایتم های مختص خود و لینک های لازم و یا آپلود فایلها انجام میگیرد که شامل :قوانین ،شناسنامه خدمت ، استعلامات ، مراحل گردش کار،مسئولین ارائه خدمت و سایر آیتم های موجود جهت ثبت آن خدمت میباشد 8- امکان آپلود مدارک ارباب رجوع به همراه ثبت خدمت 9- قابلیت ارائه گزارشات تحلیلی متنوع براساس خدمات ، درخواستها ، مسئولین خدمات و ... 10- دریافت نظرات ارباب رجوع 11- قابلیت ارائه پاسخ خدمت درخواست شده توسط ارباب رجوع به صورت الکترونیکی 12- قابلیت تعریف پرسنل سازمان 13- ایجاد یوزرنیم و پسورد برای هر فرد سازمانی 14- تعریف سطوح دسترسی متفاوت با توجه به سیاست های سازمانی برای کاربران سامانه و نرم افزار 15- ارائه جعبه سیاهی از عملکرد کاربران در زمانها ی مورد استفاده از نرم افزار 16- قابلیت تعریف چارت سازمانی 17- قابلیت ثبت شکایات و دریافت کد رهگیری جهت پیگیری شکایت ثبت شده 18- قابلیت ثبت پیشنهاد در خصوص هر واحد سازمانی و شناسه خدمت هر واحد سازمانی 19- قابلیت ثبت پیشنهادات در خصوص پیش نویس قوانین ثبت شده در ری سایت سازمانهای ذیربط 20- دارا بودن پنل مدیریت جهت انجام تنظیمات مربوط به خدمات ، رهگیری درخواستها ، سطوح دسترسی پرسنل به فرم ها 21- تعریف قوانین و مقررات مربوط به هر خدمت ، پرسنل مسئول هرخدمت، هزینه و زمان ،مراحل گردش کارو تمامی آنچه در بسته اطلاع رسانی در خدمات موجود میباشد . 22- لازم به ذکر است در بسیاری از قسمتهای نرم افزار سعی شده که آیتم ها به صورت پارامتریک قرار بگیرد تا امکان بومی سازی ساده تر باشد. - با قرارگیری این سامانه در سازمانها مراجعات ارباب رجوع تقریبا از بین میرود - از ازدحام و سردرگمی ارباب رجوع در سازمانها کاسته میگردد - هزینه و زمان رسیدن ارباب رجوع به نتیجه درخواست کاهش یافته و روند بررسی ها سریع خواهد بود.
ارتباط با سایر نرم افزارها
نرم افزار میز خدمت
نیازمندی های سخت افزار
(sql server 2008rt) (crystal report) (net frame word 4)