میز خدمت الکترونیکی یکی از ضروری ترین خدمات تحت وب سازمانی می باشد. این خدمات که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور به سازمان ها و شرکت های دولتی ابلاغ شده است، به صورت آنلاین و تحت وب ارائه می شود.

مقدمه ای از میز خدمت الکترونیکی

میز خدمت الکترونیکی یکی از ضروری ترین خدمات تحت وب سازمانی می باشد. این خدمات که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور به سازمان ها و شرکت های دولتی ابلاغ شده است، به صورت آنلاین و تحت وب ارائه می شود. سازمان ها و شرکت های دولتی موظف به انجام این دستورالعمل بوده و می بایست خدمات مربوط به میز خدمت الکترونیکی را به صورت آنلاین به ارباب رجوع خود ارائه کنند.