نرم افزار اداری کارگزینی و پرسنلی

نرم افزار اداری و کارگزینی

این نرم افزار جهت ایجاد و اصلاح احکام کارمندان و کارگران شهرداری ها و سازمان هاو شرکت ها مورد استفاده قرار میگیرد.در این نرم افزار کلیه قوانین و مقررات قانون شهرداری ها،قانون کار و وزارت کشور لحاظ شده است.
از مهمترین امکانات نرم افزار اداری کارگزینی میتوان به موارد زیر اشاره کرد
  • ورود اطلاعات شناسنامه ای پرسنل با تمامی آیتمهای پش بینی شده شرکتها و سازمانها
  • ورود اطلاعات شناسنامه ای پرسنل با تمامی آیتمهای پش بینی شده شرکتها و سازمانها
  • ورود اطلاعات استخدامی تعیین کننده حقوق و دستمزد کارمندی و کارگری منطبق با اداره کار و وزارت کشور
  • گروه بندی کامل مشاغل

. اطلاعات بیشتر

خلاصه ویژگی
این برنامه جهت ایجاد یا اصلاح احکام کارمندان و کارگران ادارات یا سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. در این نرم افزار اطلاعات شخصی کارکنان وارد شده سپس با توجه به اطلاعات وارد شده و نوع قرارداد، حکم زده می شود. از قابلیت های این نرم افزار می توان به موارد زیر اشاره کرد.
گزارشات
•ورود اطلاعات شناسنامه ای پرسنل با تمامی آیتمهای پش بینی شده شرکتها و سازمانها •ورود اطلاعات استخدامی تعیین کننده حقوق و دستمزد کارمندی و کارگری منطبق با اداره کار و وزارت کشور • تهیه نسخه پشتیبان از بانک اطلاعاتی نرم افزار به صورت دستی و اتوماتیک •برگرداندن نسخه پشتیبان نرم افزار در صورت مشاهده مشکل در اطلاعات نرم افزار •فرم ایجاد ، تغییر و تعیین دسترسی کاربر جدید •فرم Log گیری کاربران نرم افزار درآمد جهت پیگیری اقدامات کاربران در نرم افزار ، جهت بالا بردن سطح امنیت نرم افزار •گروه بندی کامل مشاغل •ایجاد اطلاعات بصورت پارامتری که باعث سرعت بخشیدن و افزایش دقت در گزارشات می شود •امکان صدور احکام کارگزینی به تفکیک برای هر یک از پرسنل •نگهداری از سوابق پرسنل •محاسبه و ثبت اتوماتیک سنوات خدمت، مرخصی، سوابق و .... •صدور احکام بازنشستگی •گزارش سنوات خدمت باقیمانده به بازنشستگی پرسنل •گزارش کارکرد به تفکیک واحد سازمانی و دوایر تولید •امکان ارتباط مستقیم با نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار اداری و کارگزینی

نرم افزار اداری و کارگزینی

نرم افزار اداری و کارگزینی

فایل اکسل محاسبه حقوق کارمندان شهرداری ها برای سال 98

کاتالوگ نرم افزار

درخواست دمو

بخشنامه تعیین ضریب حقوق و میزان افزایش حقوق کارکنان شهرداری ها و سازمانهای وابسته در سال 98