میز خدمت الکترونیکی چیست؟

میز خدمت الکترونیکی یکی از ضروری ترین خدمات تحت وب سازمانی می باشد. این خدمات که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور به سازمان ها و […]

Read more

امکانات کلی نرم افزار کسب و پیشه

امکانات کلی نرم افزار کسب و پیشه ورود کامل اطلاعات در نرم افزار کسبه و پیشه صدور مفاصاحساب اولیه صدور صورت وضعیت واحهای غیرمسکونی ورود اطلاعات […]

Read more

معرفی نرم افزار املاک و نوسازی

سیستم املاک و نوسازی با هدف کنترل و نگهداری اطلاعات املاک و معابر شهری و در نهایت  ایجاد بانک اطلاعات شهری بوجود آمده است. در این […]

Read more

امکانات نرم افزار درآمد شهرداریها

امکانات نرم افزار درآمد شهرداریها: امکان ثبت انواع درخواست بر اساس عوارضات بومی هر شهرداری : دراین قسمت امکان بومی سازی برای آیتم هایی که هر […]

Read more