اخبار شرکت راهبر رایان

راه اندازی سامانه میز خدمت الکترونیکی در سازمان برنامه و بودجه استان البرز

راه اندازی سامانه میز خدمت الکترونیکی در سازمان برنامه و بودجه استان البرز طی جلسه با مسوولین محترم سازمان برنامه و بودجه استان البرز و بررسی […]

Read more

پیگیری و دریافت مطالبات شهرداری ها از بدهکاران

پیگیری و دریافت مطالبات شهرداری ها از بدهکاران طراحی آیتم پیگیری مطالبات شهرداری ها در نرم افزار درآمد شهرداری ها به واحد در آمد شهرداری ها […]

Read more

انجام پروژه سامانه الکترونیکی مرخصی آنلاین سازمانهای حمل ونقل

اضافه شدن سامانه الکترونیکی مرخصی آنلاین برای سازمان حمل و نقل تاکسیرانی و اتوبوسرانی این سامانه برای سهولت در کار رانندگان تاکسی طراحی شده است. با […]

Read more

نصب و راه اندازی سامانه میز خدمت الکترونیکی در سازمان برنامه و بودجه البرز

نصب و راه اندازی سامانه میز خدمت الکترونیکی در سازمان برنامه و بودجه البرز         پیرو دستورالعمل اعلامی از سوی سازمان های اداری استخدامی و مدیریت […]

Read more