اخبار شرکت راهبر رایان

راه اندازی سامانه جایگاه سوخت در سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین

سامانه جایگاه سوخت باامکان مدیریت همزمان چند جایگاه در پنل اصلی و گزارش گیری های جامع از میزان فروش و نحوه فعالیت جایگاها در سازمان تاکسیرانی […]

Read more

انعقاد قرارداد راه اندازی سامانه میزخدمت الکترونیکی در شهرداری قزوین

پیرو هماهنگی با سازمان فن آوری اطلاعات شهرداری قزوین و انعقاد قرارداد سامانه میزخدمت الکترونیکی قرار شد تمامی خدمات شهرداری ها مناطق قزوین و سازمانهای وابسته […]

Read more

جلسه ی ارائه امکانات فنی سامانه شهروند یار و میزخدمت الکترونیکی خاص شهرداری ها در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

جلسه ای با حضور مسوول محترم و کارشناسان فن آوری اطلاعات سازمان شهرداری و دهیاری های کشور و نماینده شهرداران استان خراسان شمالی برگزار شد و […]

Read more

جلسه ارائه ی امکانات فنی سامانه ی شورایار در شورای عالی کشور

کارشناسان شرکت در طی جلسه ای حضوری امکانات فنی سامانه شورایار به مسئول محترم و کارشناسان فن آوری اطلاعات شورای عالی کشور ارائه شده و در […]

Read more