اخبار فناوری

نصب و را اندازی سامانه میز خدمت الکترونیکی (شهروند یار) در شهرداری الوند

نصب و را اندازی سامانه میز خدمت الکترونیکی (شهروند یار) در شهرداری الوند  این جلسه که با حضور شهردار محترم و ریاست محترم شورا و واحد […]

Read more

مزایای استفاده از میز خدمت الکترونیکی

مزایای استفاده از میز خدمت الکترونیکی یکپارچه کردن خدمات و سهولت ارائه خدمات به ارباب رجوع، اصلی ترین ضرورت استفاده از میز خدمت الکترونیکی می باشد. […]

Read more