اخبار فناوری

میز خدمت الکترونیکی چیست؟

میز خدمت الکترونیکی یکی از ضروری ترین خدمات تحت وب سازمانی می باشد. این خدمات که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور به سازمان ها و […]

Read more

مزایای استفاده از میز خدمت الکترونیکی

مزایای استفاده از میز خدمت الکترونیکی یکپارچه کردن خدمات و سهولت ارائه خدمات به ارباب رجوع، اصلی ترین ضرورت استفاده از میز خدمت الکترونیکی می باشد. […]

Read more