31 شهریور 1397

افزایش تعداد آیتم های در آمدی در فیش عوارض نرم افزار در آمد شهرداری ها و سازمانهای وابسته

31 شهریور 1397,
 0

اضافه شدن لیست آیتم های در آمدی در فیش عوارضات در نرم افزار جامع در آمد شهرداری ها و سازمانهای وابسته.


31 شهریور 1397

برگزاری جلسه دمو سامانه میز خدمت الکترونیکی در شهرداری محمدیه

31 شهریور 1397,
 0

برگزاری جلسه دمو سامانه میز خدمت الکترونیکی در شهرداری محمدیه در این جلسه که با حضور کارشناس شرکت و مسوول محترم انفورماتیک جناب آقای […]


18 شهریور 1397

برگزاری جلسه دمو سامانه میز خدمت الکترونیکی دراداره کل ورزش و جوانان استان قزوین

18 شهریور 1397,
 0

برگزاری جلسه دمو سامانه میز خدمت الکترونیکی دراداره کل ورزش و جوانان استان قزوین در این جلسه که با حضور کارشناس شرکت و مسوول […]


13 شهریور 1397

برگزاری جلسه دمو سامانه میز خدمت الکترونیکی در شرکت گاز استان قزوین

13 شهریور 1397,
 0

برگزاری جلسه دمو سامانه میز خدمت الکترونیکی در شرکت گاز  استان قزوین در این جلسه که با حضور کارشناس شرکت و مسوول محترم it […]


13 شهریور 1397

برگزاری جلسه دمو سامانه میز خدمت الکترونیکی در اداره کل پزشک قانونی استان قزوین

13 شهریور 1397,
 0

برگزاری جلسه دمو سامانه میز خدمت الکترونیکی در اداره کل پزشک قانونی استان قزوین در این جلسه که با حضور کارشنس شرکت و مسوول […]


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 صفحه بعد ›
This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.