23 دی 1396

جلسه معرفی نرم افزار در آمد در سازمان حمل و نقل شهر آبیک

23 دی 1396,
 0

جلسه معرفی نرم افزار  در آمد  و نرم افزار مدیریت سازمان حمل و نقل (تاکسیرانی اتوبوسرانی)   در سازمان حمل و نقل شهر آبیک […]


23 دی 1396

جلسه معرفی نرم افزار مدیریت جایگاه سوخت در کانون انجمنهای صنفی جایگاه داران سوخت کشور

23 دی 1396,
 0

جلسه معرفی نرم افزار مدیریت جایگاه سوخت در کانون انجمنهای صنفی جایگاه داران سوخت کشور این جلسه که با حضور  کارشناس شرکت و رییس […]


13 دی 1396

جلسه ارایه دموی نرم افزار های مالی و اداری در شهرداری دورود

13 دی 1396,
 0

جلسه ارایه دموی نرم افزار های مالی و اداری شرکت  در شهرداری دورود برگزار گردید. در این جلسه که با حضور نماینده شرکت  و […]


13 دی 1396

جلسه ارایه دموی نرم افزار های مالی و اداری در شهرداری ازنا

13 دی 1396,
 0

جلسه ارایه دموی نرم افزار های مالی و اداری شرکت  در شهرداری ازنا برگزار گردید. در این جلسه که با حضور نماینده شرکت  و […]


13 دی 1396

برگزاری جلسه دمو نرم افزار های مالی و اداری در شهرداری پلدختر

13 دی 1396,
 0

جلسه ارایه دموی نرم افزار های مالی و اداری شرکت  در شهرداری پلدختر برگزار گردید. در این جلسه که با حضور نماینده شرکت  و […]


This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.