25 بهمن 1396

تکمیل بخش ثبت در خواست ارباب رجوع در سامانه جامع مدیریت شورا

25 بهمن 1396,
 0

انجام  بخش ثبت در خواست ارباب رجوع در سامانه جامع مدیریت شورا(سامانه باشورا) تکمیل شدن این بخش در سامانه باشورا  که ارباب رجوع می […]


24 بهمن 1396

برگزاری جلسه نصب و راه اندازی نرم افزار در آمد حمل ونقل در سازمان حمل ونقل آبیک

24 بهمن 1396,
 0

برگزاری جلسه نصب و راه اندازی نرم افزار در آمد حمل و نقل در شهر آبیک در ان جلسه که با حضور کارشناس شرکت […]


16 بهمن 1396

جلسه ارایه دموی نرم افزار دبیر خانه و مصوبات شورا در شورای اسلامی محمود آباد نمونه

16 بهمن 1396,
 0

جلسه ارایه دموی نرم افزار دبیر خانه و مصوبات شورا   در شورای اسلامی محمود آباد نمونه برگزار گردید. در این جلسه که با […]


8 بهمن 1396

جلسه ارایه دموی نرم افزار دبیر خانه و مصوبات شورا در شورای اسلامی شهر کمالشهر

8 بهمن 1396,
 0

جلسه ارایه دموی نرم افزار دبیر خانه و مصوبات شورا   در شورای اسلامی کمالشهر برگزار گردید. در این جلسه که با حضور نماینده […]


3 بهمن 1396

جلسه معرفی و نصب نرم افزار دبیر خانه و مصوبات شورا در شورای اسلامی شهر آبسرد

3 بهمن 1396,
 0

جلسه معرفی و نصب نرم افزار دبیر خانه و مصوبات شورا  در شورای اسلامی شهر آبسرد (استان تهران)انجام شد .   در این جلسه […]


‹ صفحه قبل1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 صفحه بعد ›
This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.