21 آبان 1396

کنترل گردش مالی حسابها در نرم افزار صدور چک

21 آبان 1396,
 0

برنامه صدور چک   این نرم افزار این امکان را میسر می کند ، آمار چکهای صادره و موعد چکهای در شرف وصول یادآوری […]


16 آبان 1396

ارتباط دستگاه کارتخوان شرکت به پرداخت ملت با نرم افزار درآمد شهرداری ها و سازمانهای وابسته

16 آبان 1396,
 0

ارتباط دستگاه کارتخوان شرکت به پرداخت ملت با نرم افزار درآمد شهرداری ها و سازمان وابسته نرم افزار  در آمد شهرداری و سازمانهای وابسته ، […]


16 آبان 1396

قابلیت انجام گزارشات مقایسه ای در نرم افزار درآمد شهرداری ها و سازمان های وابسته

16 آبان 1396,
 0

گزارشات مقایسه ای در نرم افزار درآمد شهرداری ها و سازمانهای وابسته در این گزارش امکان مقایسه در آمد دوسال براساس کد های درآمدی […]


16 آبان 1396

گزارشات متنوع از عملکرد نرم افزار جایگاه سوخت پمپ بنزین ، گازوئیل،cng

16 آبان 1396,
 0

یکی از امکانات و ویژگی های نرم افزار جایگاه سوخت(پمپ بنزین ،گازئیل و سی ان جی) تهیه گزارشات از قسمت های مختلف جایگاه سوخت میباشدومیتوان […]


11 آبان 1396

دمو نرم افزار جامع بانک اطلاعات کارشناسان و نوبت دهی کانون برای کانون کارشناسان استان شهر کرد

11 آبان 1396,
 0

دمو نرم افزار جامع بانک اصلاعات کارشناسان و سیستم نوبت دهی کانون کارشناسان رسمی دادگستری برای کانون کارشناسان استان شهر کرد: در کانون کارشناسان […]


This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.