18 تیر 1396

عملکرد نرم افزار مدیریت جایگاه سوخت در پمپ بنزین .cng.گازوئیل ها

18 تیر 1396,
 0

این نرم افزار به منظوره مدیریت حسابها و فرآورده های جایگاه طراحی گردیده تا عملیات حساب هزینه ها و درآمد جایگاه و سایر موارد […]


10 تیر 1396

برگزاری جلسه دمو امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد و اتوماسیون اداری در شرکت تلاشگران البرز

10 تیر 1396,
 0

برگزاری جلسه دمو امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد و اتوماسیون اداری در شرکت تلاشگران البرز در این جلسه که با حضور مدیر عامل […]


3 تیر 1396

برگزاری جلسه نصب و راه اندازی و برخی از امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد در شهرداری دانسفهان

3 تیر 1396,
 0

برگزاری جلسه نصب و راه اندازی و برخی از امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد در این جلسه که با حضور تیم شرکت و […]


27 خرداد 1396

برگزار جلسه دمو و امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد وحسابداری بودجه-انباردر شهر نرجه

27 خرداد 1396,
 0

برگزار جلسه دمو و امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد وحسابداری بودجه-انباردر شهر نرجه در این جلسه که با حضور مسوول مالی و مسوول […]


27 خرداد 1396

برگزاری جلسه امکانات نرم افزار املاک و ممیزی در شهرداری خرمدشت

27 خرداد 1396,
 0

جلسه برگزاری امکانات نرم افزار املاک و ممیزی در شهرداری خرمدشت دراین جلسه که با حضور جمعی از مسعولین وتیم شرکت برگزار گردید.نکات مثبت در خصوص […]


This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.