23 خرداد 1397

جلسه دمو نرم افزار مصوبات شورا ودبیرخانه و سامانه تحت وب در شورای اسلامی شهر رشت

23 خرداد 1397,
 0

جلسه دمو نرم افزار دبیرخانه و مصوبات شورا و سامانه تحت وب در شورای شهر رشت در این جلسه که با حضور کارشناس شرکت […]


22 خرداد 1397

آماده سازی سامانه میز خدمت الکترونیکی

22 خرداد 1397,
 0

با توجه به تغییر در روند کار سازمان ها و رفتن به سوی حذف بروکراسی های اداری ، در ادارات و سازمانها نیاز به […]


20 خرداد 1397

جلسه معرفی امکانات نرم افزار مصوبات شورا و دبیرخانه و سامانه تحت وب درشهرداری شهر کمالشهر

20 خرداد 1397,
 0

جلسه معرفی امکانات نرم افزار مصوبات شورا و دبیرخانه و سامانه شورا  درشهرداری  کمالشهر در این جلسه که با حضور تیم شرکت ومسوولین محترم […]


20 خرداد 1397

جلسه معرفی امکانات نرم افزار مصوبات شورا و دبیرخانه وسامانه تحت وب درشورای شهر گرمدره

20 خرداد 1397,
 0

جلسه معرفی امکانات نرم افزار مصوبات شورا و دبیرخانه و سامانه شورا  درشورای شهر  گرمدره در این جلسه که با حضور تیم شرکت و […]


2 خرداد 1397

اضافه شدن بخش مشاهده جلسات شورا در سامانه شورا

2 خرداد 1397,
 0

اضافه شدن بخش مشاهده جلسات شورا در سامانه شورا که ارباب رجوع میتواند جلسات شورا  مشاهده کنند.


This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.