15 بهمن 1397

اضافه شدن بخشی از امکانات متوفیات در سامانه الکترونیکی شهرداریها

15 بهمن 1397,
 0

اضافه شدن بخشی از امکانات واحد متوفیات در سامانه الکترونیکی شهرداریها این فرم که در حال که اضافه شدن به سامانه الکترونیکی شهرداری ها […]


15 بهمن 1397

برخی از امکانات اصناف و پیشه وران در سامانه الکترونیکی شهرداری ها اضافه شد

15 بهمن 1397,
 0

بخشی از امکانات نرم افزار اصناف و پیشه وران در سامانه الکترونیکی شهرداری ها (شهروند یار)اضافه شد.


15 بهمن 1397

اضافه شدن بخش عوارض تابلو و تبلیغات در سامانه الکترونیکی شهرداری ها

15 بهمن 1397,
 0

اضافه شدن بخش عوارض تابلو و تبلیغات در سامانه الکترونیکی شهرداری ها در سامانه الکترونیکی شهرداری ها(سامانه شهروندیار)بخش عوارضات تابلو و تبلیغات اضافه شد.و […]


15 بهمن 1397

امکان ارسال شکایات در سامانه میز خدمت الکترونیکی فراهم شد

15 بهمن 1397,
 0

امکان ارسال شکایات در سامانه میز خدمت الکترونیکی فراهم شد با توجه به درخواست سازمان محترم برنامه بودجه استان قزوین در سامانه میز خدمت […]


15 بهمن 1397

اضافه شدن بخش پرسش و پاسخ در سامانه میز خدمت الکترونیکی

15 بهمن 1397,
 0

اضافه شدن بخش پرسش و پاسخ در سامانه میز خدمت الکترونیکی این آیتم در  سامانه میز خدمت الکترونیکی  این امکان را به شهروند میدهدکه […]


‹ صفحه قبل1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 صفحه بعد ›
This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.