13 شهریور 1397

برگزاری جلسه دمو سامانه میز خدمت الکترونیکی در اداره کل پزشک قانونی استان قزوین

13 شهریور 1397,
 0

برگزاری جلسه دمو سامانه میز خدمت الکترونیکی در اداره کل پزشک قانونی استان قزوین در این جلسه که با حضور کارشنس شرکت و مسوول […]


29 مرداد 1397

اضافه شدن امکان فرم داشتبرد شهروندان در سامانه میز خدمت الکترونیکی

29 مرداد 1397,
 0

اضافه شدن امکان فرم داشتبرد شهروندان در سامانه میز خدمت الکترونیکی  


9 مرداد 1397

جلسه معرفی نرم افزار اسکن مدارک و بایگانی الکترونیکی با حضور مسوولین محترم شهرداری گلسار

9 مرداد 1397,
 0

جلسه معرفی نرم افزار اسکن مدارک و بایگانی الکترونیکی با حضور مسوولین محترم شهرداری گلسار در این جلسه که در شرکت برگزار گردید امکانات […]


8 مرداد 1397

راه اندازی نرم افزار دبیر خانه و مصوبات شورا در شورای اسلامی شهر گرمدره

8 مرداد 1397,
 0

راه اندازی نرم افزار دبیر خانه و مصوبات شورا در شورای اسلامی شهر گرمدره در این جلسه که با حضور مسوول محترم انفورماتیک شهرداری […]


1 مرداد 1397

جلسه معرفی امکانات نرم افزارهای شرکت در استانداری قزوین

1 مرداد 1397,
 0

جلسه معرفی امکانات نرم افزارهای شرکت در استانداری قزوین در این جلسه که با حضور کارشناسان شرکت ومدیر فناوری اطلاعات جناب آقای مهندس حامد […]


This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.