14 اردیبهشت 1396

برگزاری جلسه استقرار وآموزش نرم افزار درآمد در شهرداری رودبار

14 اردیبهشت 1396,
 0

جلسه آموزش نرم افزار در آمد در شهرداری رودبار   با استقرار  تیم شرکت در خصوص آموزش نرم افزار درآمد و راه اندازی این نرم […]


12 اردیبهشت 1396

مروری بر امکانات نرم افزار حسابداری شهرداری ها و سازمانهای وابسته

12 اردیبهشت 1396,
 0

برخی از ویژگیهای و امکانات نرم افزار حسابداری به شرح زیر میباشد:   صدور سند حسابداری با سر فصلهای کل معین و تفضیل امکان […]


9 اردیبهشت 1396

قابلیت اتوماتیک بودن محاسبات در نرم افزار در آمد شهرداری ها و سازمان ها

9 اردیبهشت 1396,
 0

قابلیت محاسبات به صورت اتوماتیک در  نرم افزار در آمد شهرداری ها و سازمان ها کمک میکند کاربر در زمان بسیار کوتاهی فیش واریزی را […]


6 اردیبهشت 1396

جلسه ی استقراروآموزش نرم افزار مالی در کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین

6 اردیبهشت 1396,
 0

جلسه ای با حضور ریاست محترم کانون و جمعی از مدیران جهت استقرارو تشریح فرآیند نرم افزار مالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری شرکت راهبر […]


4 اردیبهشت 1396

تکمیل پروژه نرم افزار جایگاه های سوخت

4 اردیبهشت 1396,
 0

این پروژه برای مدیریت جایگاه های سوخت(پمپ بنزین-گازئیل.وCNG ) طراحی شده و میتواند کلیه امور ثبت و فراخوانی اطلاعات فروش به صورت نازل به […]


This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.