20 اسفند 1396

برگزاری جلسه معرفی امکانات نرم افزار در آمد شهرداری ها و سازمانهای وابسته در شهرداری زنجان

20 اسفند 1396,
 0

برگزاری جلسه معرفی امکانات نرم افزار در آمد شهرداری ها و سازمانهای وابسته در شهرداری زنجان در آین جلسه که با حضور کارشناس شرکت […]


6 اسفند 1396

قابلیت فرمول نویسی ردیف های در آمدی در نرم افزار در آمد شهرداری ها و سازمانهای وابسته

6 اسفند 1396,
 0

قابلیت فرمول نویسی ردیف های در آمدی در نرم افزار در آمد شهرداری ها و سازمانهای وابسته مهم ترین مزایای نرم افزار در آمد […]


25 بهمن 1396

تکمیل بخش پیگیری در خواست ارباب رجوع در سامانه (تحت وب) جامع مدیریت شورا

25 بهمن 1396,
 0

 انجام بخش پیگیری در خواست ارباب رجوع در سامانه (تحت وب) جامع مدیریت شورا تکمیل شدن این بخش در سامانه باشورا این امکان را […]


25 بهمن 1396

تکمیل بخش ثبت در خواست ارباب رجوع در سامانه جامع مدیریت شورا

25 بهمن 1396,
 0

انجام  بخش ثبت در خواست ارباب رجوع در سامانه جامع مدیریت شورا(سامانه باشورا) تکمیل شدن این بخش در سامانه باشورا  که ارباب رجوع می […]


24 بهمن 1396

برگزاری جلسه نصب و راه اندازی نرم افزار در آمد حمل ونقل در سازمان حمل ونقل آبیک

24 بهمن 1396,
 0

برگزاری جلسه نصب و راه اندازی نرم افزار در آمد حمل و نقل در شهر آبیک در ان جلسه که با حضور کارشناس شرکت […]


This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.