17 تیر 1397

جلسه مذاکره روند کار سامانه میز خدمت الکترونیکی در سازمان مدیریت برنامه و بودجه استان قزوین

17 تیر 1397,
 0

جلسه مذاکره روند کار سامانه میز خدمت الکترونیکی در سازمان مدیریت برنامه و بودجه استان قزوین در جلسه که با حضور تیم شرکت و […]


16 تیر 1397

جلسه معرفی امکانات نرم افزار میز خدمت الکترونیکی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین

16 تیر 1397,
 0

جلسه معرفی امکانات نرم افزار میز خدمت الکترونیکی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی  استان قزوین در این جلسه که با حضور کارشناسان شرکت […]


23 خرداد 1397

جلسه دمو نرم افزار مصوبات شورا ودبیرخانه و سامانه تحت وب در شورای اسلامی شهر رشت

23 خرداد 1397,
 0

جلسه دمو نرم افزار دبیرخانه و مصوبات شورا و سامانه تحت وب در شورای شهر رشت در این جلسه که با حضور کارشناس شرکت […]


22 خرداد 1397

آماده سازی سامانه میز خدمت الکترونیکی

22 خرداد 1397,
 0

با توجه به تغییر در روند کار سازمان ها و رفتن به سوی حذف بروکراسی های اداری ، در ادارات و سازمانها نیاز به […]


20 خرداد 1397

جلسه معرفی امکانات نرم افزار مصوبات شورا و دبیرخانه و سامانه تحت وب درشهرداری شهر کمالشهر

20 خرداد 1397,
 0

جلسه معرفی امکانات نرم افزار مصوبات شورا و دبیرخانه و سامانه شورا  درشهرداری  کمالشهر در این جلسه که با حضور تیم شرکت ومسوولین محترم […]


This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.