23 دی 1396

جلسه معرفی نرم افزار مدیریت جایگاه سوخت در کانون انجمنهای صنفی جایگاه داران سوخت کشور

23 دی 1396,
 0

جلسه معرفی نرم افزار مدیریت جایگاه سوخت در کانون انجمنهای صنفی جایگاه داران سوخت کشور این جلسه که با حضور  کارشناس شرکت و رییس […]


13 دی 1396

جلسه ارایه دموی نرم افزار های مالی و اداری در شهرداری دورود

13 دی 1396,
 0

جلسه ارایه دموی نرم افزار های مالی و اداری شرکت  در شهرداری دورود برگزار گردید. در این جلسه که با حضور نماینده شرکت  و […]


13 دی 1396

جلسه ارایه دموی نرم افزار های مالی و اداری در شهرداری ازنا

13 دی 1396,
 0

جلسه ارایه دموی نرم افزار های مالی و اداری شرکت  در شهرداری ازنا برگزار گردید. در این جلسه که با حضور نماینده شرکت  و […]


13 دی 1396

برگزاری جلسه دمو نرم افزار های مالی و اداری در شهرداری پلدختر

13 دی 1396,
 0

جلسه ارایه دموی نرم افزار های مالی و اداری شرکت  در شهرداری پلدختر برگزار گردید. در این جلسه که با حضور نماینده شرکت  و […]


4 دی 1396

جلسه معرفی امکانات نرم افزار مصوبات شورا در شورای اسلامی شهر کوهین

4 دی 1396,
 0

جلسه معرفی برخی از امکانات نرم افزار مصوبات شورا در شورای اسلامی شهر کوهین در این جلسه که باحضور کارشناس شرکت و اعضای محترم […]


This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.