24 بهمن 1396

برگزاری جلسه نصب و راه اندازی نرم افزار در آمد حمل ونقل در سازمان حمل ونقل آبیک

24 بهمن 1396,
 0

برگزاری جلسه نصب و راه اندازی نرم افزار در آمد حمل و نقل در شهر آبیک در ان جلسه که با حضور کارشناس شرکت […]


16 بهمن 1396

جلسه ارایه دموی نرم افزار دبیر خانه و مصوبات شورا در شورای اسلامی محمود آباد نمونه

16 بهمن 1396,
 0

جلسه ارایه دموی نرم افزار دبیر خانه و مصوبات شورا   در شورای اسلامی محمود آباد نمونه برگزار گردید. در این جلسه که با […]


8 بهمن 1396

جلسه ارایه دموی نرم افزار دبیر خانه و مصوبات شورا در شورای اسلامی شهر کمالشهر

8 بهمن 1396,
 0

جلسه ارایه دموی نرم افزار دبیر خانه و مصوبات شورا   در شورای اسلامی کمالشهر برگزار گردید. در این جلسه که با حضور نماینده […]


3 بهمن 1396

جلسه معرفی و نصب نرم افزار دبیر خانه و مصوبات شورا در شورای اسلامی شهر آبسرد

3 بهمن 1396,
 0

جلسه معرفی و نصب نرم افزار دبیر خانه و مصوبات شورا  در شورای اسلامی شهر آبسرد (استان تهران)انجام شد .   در این جلسه […]


3 بهمن 1396

جلسه معرفی و نصب نرم افزار در آمد در شهرداری شهر رازمیان

3 بهمن 1396,
 0

جلسه معرفی و نصب نرم افزار در آمد شهرداری ها و سازمانهای وابسته در شهرداری شهر رازمیان در این جلسه که با حضور کارشناس […]


This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.