شهرداری ها و سازمانهای وابسته

معرفی نرم افزار املاک و نوسازی

سیستم املاک و نوسازی با هدف کنترل و نگهداری اطلاعات املاک و معابر شهری و در نهایت  ایجاد بانک اطلاعات شهری بوجود آمده است. در این […]

Read more

امکان صدور احکام کارگزینی به تفکیک برای هر یک از پرسنل و به صورت گروهی

امکان صدور احکام کارگزینی به تفکیک برای هر یک از پرسنل و به صورت گروهی در نرم افزار اداری و کارگزینی و پرسنلی در قسمت گزارشات […]

Read more

امکانات نرم افزار درآمد شهرداریها

امکانات نرم افزار درآمد شهرداریها: امکان ثبت انواع درخواست بر اساس عوارضات بومی هر شهرداری : دراین قسمت امکان بومی سازی برای آیتم هایی که هر […]

Read more

نرم افزار دبیرخانه و مصوبات شورا (سامانه تحت وب با شورا)

نرم افزار دبیرخانه و مصوبات شورا (سامانه تحت وب با شورا)     قابلیتهای نرم افزارمصوبات شورا: امکان تعریف چارت شورا. امکان تعریف انواع کمیسیون ها […]

Read more