25 آذر 1397

نرم افزار دبیرخانه و مصوبات شورا (سامانه تحت وب با شورا)

25 آذر 1397,
 0

نرم افزار دبیرخانه و مصوبات شورا (سامانه تحت وب با شورا)     قابلیتهای نرم افزارمصوبات شورا: امکان تعریف چارت شورا. امکان تعریف انواع […]


7 خرداد 1397

امکانات نرم افزار دبیرخانه و مصوبات شورا (سامانه تحت وب با شورا)

7 خرداد 1397,
 0

نرم افزار دبیرخانه و مصوبات شورا (سامانه تحت وب با شورا)       قابلیتهای نرم افزارمصوبات شورا: امکان تعریف چارت شورا. امکان تعریف […]


29 اردیبهشت 1397

قابلیتهای نرم افزار دبیرخانه و مصوبات شورا و سامانه تحت وب باشورا

29 اردیبهشت 1397,
 0

قابلیتهای سامانه باشورا : ارسال در خواست ارباب رجوع به شورا و مشاهده پاسخ درخواست پیگیری درخواست از طریق کد پیگیری و مشاهده سوابق […]


29 اردیبهشت 1397

برخی از امکانات نرم افزار جامع بانک اطلاعات و نوبت دهی کانون کارشناسان دادگستری

29 اردیبهشت 1397,
 0

برخی از امکانات نرم افزار جامع کانون ثبت مشخصات کارشناسان کانون ثبت مشخصات پرونده های ارجاعی به کانون ثبت و محاسبه میزان امتیازات براساس […]


29 اردیبهشت 1397

امکانات برنامه حقوق و دستمزد

29 اردیبهشت 1397,
 0

نرم افزلر حقوق و دستمزد     این برنامه برای محاسبه کارکرد کارکنان طراحی شده و در واحد حسابداری ادارات و سازمان ها و شرکتها […]


This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.