25 آذر 1397

امکانات نرم افزار کنترل فرایند سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی

25 آذر 1397,
 0

برنامه کنترل و فرآیند سازمان این نرم افزار برای واحد تاکسیرانی، اتوبوسرانی ، آزانس ها، وانت بارها و سایر عوامل تحت نظارت سازمان تاکسیرانی […]


25 آذر 1397

امکانات نرم افزار اداری و کارگزینی

25 آذر 1397,
 0

برنامه کارگزینی   این برنامه جهت ایجاد یا اصلاح احکام کارمندان و کارگران ادارات یا سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. در این […]


25 آذر 1397

نرم افزار دبیرخانه و مصوبات شورا (سامانه تحت وب با شورا)

25 آذر 1397,
 0

نرم افزار دبیرخانه و مصوبات شورا (سامانه تحت وب با شورا)     قابلیتهای نرم افزارمصوبات شورا: امکان تعریف چارت شورا. امکان تعریف انواع […]


7 خرداد 1397

امکانات نرم افزار دبیرخانه و مصوبات شورا (سامانه تحت وب با شورا)

7 خرداد 1397,
 0

نرم افزار دبیرخانه و مصوبات شورا (سامانه تحت وب با شورا)       قابلیتهای نرم افزارمصوبات شورا: امکان تعریف چارت شورا. امکان تعریف […]


29 اردیبهشت 1397

قابلیتهای نرم افزار دبیرخانه و مصوبات شورا و سامانه تحت وب باشورا

29 اردیبهشت 1397,
 0

قابلیتهای سامانه باشورا : ارسال در خواست ارباب رجوع به شورا و مشاهده پاسخ درخواست پیگیری درخواست از طریق کد پیگیری و مشاهده سوابق […]


This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.