13 آبان 1395,
 خاموش
امکانات سامانه کانون کارشناسان
           امکانات برای دسترسی عمومی
  • جستجوی کارشناس برساس نام ، محدوده جغرافیایی ، رشته تحصیلی و …
  • مشاهده مشخصات کارشناس به منظور انتخاب کارشناس مورد نظر
  • مشاهده صلاحیت ها زمانی که نیاز به احراز صلاحیت خاص پرونده مورد نظر باشد

        

           امکانات دسترسی کارشناسان همان کانون
  • مشاهده اطلاعات ثبت شده فردی کارشناس
  • ورود به سامانه توسط کارشناس برای مشاهده پروفایل شخصی
  • مشاهده صلاحیت های کارشناس به نظور بررسی صحت داده ها
  • بررسی ریز امتیازات کسب شده کارشناس به جزییات
  • لیست پرونده های در دسترس و خاتمه یافته کارشناس و مشاهده جزییات هر پرونده
  • بررسی درآمدهای کارشناسی حاصل از انجام پرونده و چک نموده درآمد سال جاری ، مبلغ نهایی ، مبلغ اولیه ارشناس به تفکیک هر سال
  • امکان چاپ گزارش از موارد فوق