13 شهریور 1397

برگزاری جلسه دمو سامانه میز خدمت الکترونیکی در شرکت گاز استان قزوین

13 شهریور 1397,
 0

برگزاری جلسه دمو سامانه میز خدمت الکترونیکی در شرکت گاز  استان قزوین در این جلسه که با حضور کارشناس شرکت و مسوول محترم it […]


13 شهریور 1397

برگزاری جلسه دمو سامانه میز خدمت الکترونیکی در اداره کل پزشک قانونی استان قزوین

13 شهریور 1397,
 0

برگزاری جلسه دمو سامانه میز خدمت الکترونیکی در اداره کل پزشک قانونی استان قزوین در این جلسه که با حضور کارشنس شرکت و مسوول […]


29 مرداد 1397

اضافه شدن امکان فرم داشتبرد شهروندان در سامانه میز خدمت الکترونیکی

29 مرداد 1397,
 0

اضافه شدن امکان فرم داشتبرد شهروندان در سامانه میز خدمت الکترونیکی  


9 مرداد 1397

جلسه معرفی نرم افزار اسکن مدارک و بایگانی الکترونیکی با حضور مسوولین محترم شهرداری گلسار

9 مرداد 1397,
 0

جلسه معرفی نرم افزار اسکن مدارک و بایگانی الکترونیکی با حضور مسوولین محترم شهرداری گلسار در این جلسه که در شرکت برگزار گردید امکانات […]


8 مرداد 1397

راه اندازی نرم افزار دبیر خانه و مصوبات شورا در شورای اسلامی شهر گرمدره

8 مرداد 1397,
 0

راه اندازی نرم افزار دبیر خانه و مصوبات شورا در شورای اسلامی شهر گرمدره در این جلسه که با حضور مسوول محترم انفورماتیک شهرداری […]


‹ صفحه قبل1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 صفحه بعد ›
This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.