27 خرداد 1396

برگزار جلسه دمو و امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد وحسابداری بودجه-انباردر شهر نرجه

27 خرداد 1396,
 0

برگزار جلسه دمو و امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد وحسابداری بودجه-انباردر شهر نرجه در این جلسه که با حضور مسوول مالی و مسوول […]


27 خرداد 1396

برگزاری جلسه امکانات نرم افزار املاک و ممیزی در شهرداری خرمدشت

27 خرداد 1396,
 0

جلسه برگزاری امکانات نرم افزار املاک و ممیزی در شهرداری خرمدشت دراین جلسه که با حضور جمعی از مسعولین وتیم شرکت برگزار گردید.نکات مثبت در خصوص […]


22 خرداد 1396

نحوه مدیریت حسابها و فرآورده های جایگاه در نرم افزار مدیریت جایگاه سوخت

22 خرداد 1396,
 0

 این نرم افزار به منظوره مدیریت حسابها و فرآورده های جایگاه طراحی گردیده تا عملیات حساب هزینه ها و درآمد جایگاه و سایر موارد […]


18 خرداد 1396

برگزاری جلسه نصب و راه اندازی نرم افزار حقوق و دستمزد در شهرداری رازمیان

18 خرداد 1396,
 0

جلسه نصب و راه اندازی نرم افزار حقوق و دستمزد در شهرداری رازمیان   طی این جلسه که با حضور تیم شرکت و مسعول […]


10 خرداد 1396

عملکرد و معرفی برخی از ویژگیهای نرم افزارمصوبات شورا

10 خرداد 1396,
 0

نرم افزار مصوبات شورا برای ثبت نامه های وارده و صادره ، به شورای شهر تعریف شده است . این نرم افزار در حقیقت […]


This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.