3 تیر 1396

برگزاری جلسه نصب و راه اندازی و برخی از امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد در شهرداری دانسفهان

3 تیر 1396,
 0

برگزاری جلسه نصب و راه اندازی و برخی از امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد در این جلسه که با حضور تیم شرکت و […]


27 خرداد 1396

برگزار جلسه دمو و امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد وحسابداری بودجه-انباردر شهر نرجه

27 خرداد 1396,
 0

برگزار جلسه دمو و امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد وحسابداری بودجه-انباردر شهر نرجه در این جلسه که با حضور مسوول مالی و مسوول […]


27 خرداد 1396

برگزاری جلسه امکانات نرم افزار املاک و ممیزی در شهرداری خرمدشت

27 خرداد 1396,
 0

جلسه برگزاری امکانات نرم افزار املاک و ممیزی در شهرداری خرمدشت دراین جلسه که با حضور جمعی از مسعولین وتیم شرکت برگزار گردید.نکات مثبت در خصوص […]


22 خرداد 1396

نحوه مدیریت حسابها و فرآورده های جایگاه در نرم افزار مدیریت جایگاه سوخت

22 خرداد 1396,
 0

 این نرم افزار به منظوره مدیریت حسابها و فرآورده های جایگاه طراحی گردیده تا عملیات حساب هزینه ها و درآمد جایگاه و سایر موارد […]


18 خرداد 1396

برگزاری جلسه نصب و راه اندازی نرم افزار حقوق و دستمزد در شهرداری رازمیان

18 خرداد 1396,
 0

جلسه نصب و راه اندازی نرم افزار حقوق و دستمزد در شهرداری رازمیان   طی این جلسه که با حضور تیم شرکت و مسعول […]


This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.