16 اردیبهشت 1396

نحوه مدیریت ضرایب سالیانه وفرمول نویسی در نرم افزار اداری و کارگزینی

16 اردیبهشت 1396,
 0

  نرم افزار اداری و کارگزینی مدیریت ضرایب سالیانه برای هرنوع استخدامی و هرپرسنل جهت انجام محاسبات را دارا میباشد،که برای هر  نوع استخدام پرسنل […]


14 اردیبهشت 1396

برگزاری جلسه استقرار وآموزش نرم افزار درآمد در شهرداری رودبار

14 اردیبهشت 1396,
 0

جلسه آموزش نرم افزار در آمد در شهرداری رودبار   با استقرار  تیم شرکت در خصوص آموزش نرم افزار درآمد و راه اندازی این نرم […]


12 اردیبهشت 1396

مروری بر امکانات نرم افزار حسابداری شهرداری ها و سازمانهای وابسته

12 اردیبهشت 1396,
 0

برخی از ویژگیهای و امکانات نرم افزار حسابداری به شرح زیر میباشد:   صدور سند حسابداری با سر فصلهای کل معین و تفضیل امکان […]


10 اردیبهشت 1396

قابلیت فرمول نویسی ردیف های در آمدی در نرم افزار در آمد شهرداری ها و سازمانهای وابسته

10 اردیبهشت 1396,
 0

مهم ترین مزایای نرم افزار در آمد شهرداری ها و سازمانهای وابسته  میتوان به ساخت فرمول براساس ردیف های در آمدی در دفترچه عوارض […]


9 اردیبهشت 1396

قابلیت اتوماتیک بودن محاسبات در نرم افزار در آمد شهرداری ها و سازمان ها

9 اردیبهشت 1396,
 0

قابلیت محاسبات به صورت اتوماتیک در  نرم افزار در آمد شهرداری ها و سازمان ها کمک میکند کاربر در زمان بسیار کوتاهی فیش واریزی را […]


This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.