30 اردیبهشت 1396

جلسه دمو نرم افزار حقوق و دستمزد و حسابداری بودجه-انبار در شهرداری دانسفهان

30 اردیبهشت 1396,
 0

برگزاری جلسه دمو نرم افزار حقوق و دستمزد و نرم افزار حسابداری بودجه-انبار در شهرداری دانسفهان طی برگزاری جلسه استقرار دموی نرم افزار حقوق […]


26 اردیبهشت 1396

برگزاری جلسه دمو نرم افزار حقوق و دستمزد در شرکت فجر کوشش البرز

26 اردیبهشت 1396,
 0

برگزاری جلسه دمو امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد در شرکت فجر کوشش البرز  در این جلسه که با حضور جناب آقای مهندس قیداری […]


24 اردیبهشت 1396

برگزاری جلسه پشتیبانی و آموزش نرم افزار حقوق و دستمزد در شهرداری بیدستان

24 اردیبهشت 1396,
 0

جلسه استقرار روند کار و آموزش نرم افزار حقوق و دستمزد در  شهرداری بیدستان در این جلسه که با حضور تیم شرکت و جمعی […]


20 اردیبهشت 1396

برگزاری جلسه ی بررسی ارتقای قابلیتهای نرم افزار مالی در کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین

20 اردیبهشت 1396,
 0

جلسه بررسی ارتقای قابلیتهای نرم افزار مالی  کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین این جلسه که با حضور جناب اقای مهندس علی حسن نایبی […]


20 اردیبهشت 1396

برگزاری جلسه دمو نرم افزار حقوق و دستمزد در شرکت با حضور آقای مهندس زارعی

20 اردیبهشت 1396,
 0

برگزاری جلسه دمو نرم افزار حقوق و دستمزد در شرکت با حضور آقای مهندس زارعی مسئول شهرداری رازمیان در این جلسه با حضور جناب […]


‹ صفحه قبل1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 صفحه بعد ›
This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.