31 اردیبهشت 1396

بروزرسانی نرم افزار درآمد شهرداری ها و سازمان های وابسته

31 اردیبهشت 1396,
 0

نگارش نرم افزار درآمد شهرداری ها و سازمانهای وابسته با توجه به درخواستهای سازمانهای و شهرداری های طرف قرارداد شرکت برای سهولت کارمتصدیان اموردرآمد […]


30 اردیبهشت 1396

جلسه دمو نرم افزار حقوق و دستمزد و حسابداری بودجه-انبار در شهرداری دانسفهان

30 اردیبهشت 1396,
 0

برگزاری جلسه دمو نرم افزار حقوق و دستمزد و نرم افزار حسابداری بودجه-انبار در شهرداری دانسفهان طی برگزاری جلسه استقرار دموی نرم افزار حقوق […]


26 اردیبهشت 1396

برگزاری جلسه دمو نرم افزار حقوق و دستمزد در شرکت فجر کوشش البرز

26 اردیبهشت 1396,
 0

برگزاری جلسه دمو امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد در شرکت فجر کوشش البرز  در این جلسه که با حضور جناب آقای مهندس قیداری […]


24 اردیبهشت 1396

برگزاری جلسه پشتیبانی و آموزش نرم افزار حقوق و دستمزد در شهرداری بیدستان

24 اردیبهشت 1396,
 0

جلسه استقرار روند کار و آموزش نرم افزار حقوق و دستمزد در  شهرداری بیدستان در این جلسه که با حضور تیم شرکت و جمعی […]


20 اردیبهشت 1396

برگزاری جلسه ی بررسی ارتقای قابلیتهای نرم افزار مالی در کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین

20 اردیبهشت 1396,
 0

جلسه بررسی ارتقای قابلیتهای نرم افزار مالی  کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین این جلسه که با حضور جناب اقای مهندس علی حسن نایبی […]


‹ صفحه قبل1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 صفحه بعد ›
This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.