2 مهر 1396

فرمول محاسبه فوق العاده جذب کارشناسی و بالاتر از آن در شهرداری ها و سازمانهای وابسته

2 مهر 1396,
 0

فرمول محاسبه فوق العاده جذب کارشناسی و بالاتر از آن در شهرداری ها و سازمانهای وابسته   فوق العاده جذب کارشناسی و بالاتر از […]


2 مهر 1396

فرمول محاسبه تفاوت تطبیق برای پرسنل شهرداری ها و سازمانهای وابسته

2 مهر 1396,
 0

فرمول محاسبه تفاوت تطبیق برای پرسنل شهرداری ها و سازمانهای وابسته   تفاوت تطبیق : حداقل حقوق اعلامی سالیانه – (حقوق مبنا +افزایش سنواتی+فوق […]


1 مهر 1396

فرمول محاسبه گروه تشویقی برای پرسنل شهرداری ها و سازمانهای وابسته

1 مهر 1396,
 0

فرمول محاسبه گروه تشویقی برای پرسنل شهرداری ها و سازمانهای وابسته: گروه تشویقی : تفاوت تطبیق گروه واقعی * تفاوت تطبیق گروه تشویقی


1 مهر 1396

فرمول ونحوه محاسبه افزایش سنواتی برای پرسنل شهرداری ها و سازمانهای وابسته

1 مهر 1396,
 0

فرمول محاسبه افزایش سنواتی برای پرسنل شهرداری ها و سازمانهای وابسته افزایش سنواتی : افزایش سنواتی سال قبل * در صد افزایش ضریب سنواتی […]


29 شهریور 1396

نحوه ارتقای رتبه شغلی کارمندان در شهرداری ها و سازمانهای وابسته

29 شهریور 1396,
 0

عوامل ارزیابی کارمندان برای ارتقای رتبه شغلی در شهرداری ها و سازمانهای وابسته به شرح زیر میباشد : میزان ابتکار و خلاقیت در انجام […]


This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.