24 مهر 1397

امکانات میز خدمت الکترونیکی

24 مهر 1397,
 0

امکانات میز خدمت الکترونیکی: سامانه میز خدمت الکترونیکی  شامل دو فاز نرم افزاری و وب بیس میباشد که قسمت soft ware  در شهرداری ها […]


This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.