15 بهمن 1397

اضافه شدن بخشی از امکانات متوفیات در سامانه الکترونیکی شهرداریها

15 بهمن 1397,
 0

اضافه شدن بخشی از امکانات واحد متوفیات در سامانه الکترونیکی شهرداریها این فرم که در حال که اضافه شدن به سامانه الکترونیکی شهرداری ها […]


15 بهمن 1397

برخی از امکانات اصناف و پیشه وران در سامانه الکترونیکی شهرداری ها اضافه شد

15 بهمن 1397,
 0

بخشی از امکانات نرم افزار اصناف و پیشه وران در سامانه الکترونیکی شهرداری ها (شهروند یار)اضافه شد.


2 آبان 1397

آماده سازی سامانه الکترونیکی شهرداری

2 آبان 1397,
 0

آماده سازی سامانه الکترونیکی شهرداری با توجه به تغییر در روند کار سازمان ها و رفتن به سوی حذف بروکراسی های اداری ، در […]


This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.