میز خدمت الکترونیکی

سامانه مصوبات شورا(میز خدمت الکترونیکی)و نرم افزار مصوبات شورا

سامانه مصوبات شورا(میز خدمت الکترونیکی)و نرم افزار مصوبات شورا با توجه به تغییر در روند کار سازمان ها و رفتن به سوی حذف بروکراسی های اداری […]

Read more

اضافه شدن بخش شکایات شهروند در سامانه میز خدمت الکترونیکی

اضافه شدن بخش شکایات شهروند در سامانه میز خدمت الکترونیکی در این بخش شهروند میتواند شکایات خود را از سازمان ثبت و نتیجه را مشاهده کند

Read more

سامانه مصوبات شورا(میز خدمت الکترونیکی)و نرم افزار مصوبات شورا

سامانه مصوبات شورا(میز خدمت الکترونیکی)و نرم افزار مصوبات شورا     با توجه به تغییر در روند کار سازمان ها و رفتن به سوی حذف بروکراسی […]

Read more

پنل مدیریت در سامانه میز خدمت الکترونیکی

پنل مدیریت در سامانه میز خدمت الکترونیکی سامانه میز خدمت الکترونیکی در دو نسخه تحت وب و تحت ویندوز می باشد که در نسخه تحت وب […]

Read more