9 بهمن 1397

سامانه مصوبات شورا(میز خدمت الکترونیکی)و نرم افزار مصوبات شورا

9 بهمن 1397,
 0

سامانه مصوبات شورا(میز خدمت الکترونیکی)و نرم افزار مصوبات شورا با توجه به تغییر در روند کار سازمان ها و رفتن به سوی حذف بروکراسی […]


29 دی 1397

اضافه شدن بخش شکایات شهروند در سامانه میز خدمت الکترونیکی

29 دی 1397,
 0

اضافه شدن بخش شکایات شهروند در سامانه میز خدمت الکترونیکی در این بخش شهروند میتواند شکایات خود را از سازمان ثبت و نتیجه را […]


8 دی 1397

سامانه مصوبات شورا(میز خدمت الکترونیکی)و نرم افزار مصوبات شورا

8 دی 1397,
 0

سامانه مصوبات شورا(میز خدمت الکترونیکی)و نرم افزار مصوبات شورا     با توجه به تغییر در روند کار سازمان ها و رفتن به سوی […]


1 آذر 1397

پنل مدیریت در سامانه میز خدمت الکترونیکی

1 آذر 1397,
 0

پنل مدیریت در سامانه میز خدمت الکترونیکی سامانه میز خدمت الکترونیکی در دو نسخه تحت وب و تحت ویندوز می باشد که در نسخه […]


3 آبان 1397

امکان مشاهده کمیسیون ها و کمیته ها و جلسات در سامانه الکترونیکی شورا

3 آبان 1397,
 0

امکان مشاهده کمیسیون ها و کمیته ها و جلسات در سامانه میز خدمت الکترونیکی شورا


This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.