2 آبان 1397

آماده سازی سامانه الکترونیکی شهرداری

2 آبان 1397,
 0

آماده سازی سامانه الکترونیکی شهرداری با توجه به تغییر در روند کار سازمان ها و رفتن به سوی حذف بروکراسی های اداری ، در […]


This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.