نرم افزر اداری و کارگزینی

امکانات نرم افزار اداری و کارگزینی

برنامه کارگزینی   این برنامه جهت ایجاد یا اصلاح احکام کارمندان و کارگران ادارات یا سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. در این نرم افزار […]

Read more