کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین

برگزاری جلسه ی بررسی ارتقای قابلیتهای نرم افزار مالی در کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین

جلسه بررسی ارتقای قابلیتهای نرم افزار مالی  کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین این جلسه که با حضور جناب اقای مهندس علی حسن نایبی ریس کانون […]

Read more

جلسه ی استقراروآموزش نرم افزار مالی در کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین

جلسه ای با حضور ریاست محترم کانون و جمعی از مدیران جهت استقرارو تشریح فرآیند نرم افزار مالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری شرکت راهبر رایان ماد […]

Read more