امکان ارسال شکایات در سامانه میز خدمت الکترونیکی فراهم شد
1397/11/15
برخی از امکانات اصناف و پیشه وران در سامانه الکترونیکی شهرداری ها اضافه شد
1397/11/15
اضافه شدن بخش عوارض تابلو و تبلیغات در سامانه الکترونیکی شهرداری ها
در سامانه الکترونیکی شهرداری ها(سامانه شهروندیار)بخش عوارضات تابلو و تبلیغات اضافه شد.و تمامی مراحل گردش روابط عمومی در این سامانه قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.