عملکرد نرم افزار مدیریت جایگاه سوخت در پمپ بنزین .cng.گازوئیل ها
1396/04/21
جلسه استقرار و راه اندازی نرم افزار های حقوق و دستمزد ودرآمد در شهرداری نرجه
1396/04/21

   امکان گزارشات مختلف در نرم افزار در آمد شهرداری ها و سازمانهای وابسته

 • گزارشات آماری نرم افزار
 • گزارش مقایسه ای در دوسال مختلف جهت مقایسه براساس انواع فیلتر ها
 • گزارشات آماری کد های درآمدی
 • گزارشات براساس مبالغ دریافتی هر کد درآمدی
 • گزارشات مقایسه ای کارکردهای هریک از محاسبین
 • گزارشات فیش های صادره
 • گزارش مجموع دریافتی از کدهای درآمدی
 • گزارش سرجمع کدهای درآمدی
 • گزارش از وضعیت چک ها
 • نمایش سر رسید های سازمان
 • گزارش آماری چک ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.