جلسه دمو نرم افزار حقوق و دستمزد و حسابداری بودجه-انبار در شهرداری دانسفهان
1396/02/31
مروری بر امکانات نرم افزار مدیریت سازمان آتش نشانی ها
1396/02/31

نگارش نرم افزار درآمد شهرداری ها و سازمانهای وابسته

با توجه به درخواستهای سازمانهای و شهرداری های طرف قرارداد شرکت برای سهولت کارمتصدیان اموردرآمد قابلیتهای به نرم افزار درآمد شهرداری ها اضافه شد.که برخی از امکانات نرم افزار به شرح زیر میباشد:

 • امکان ثبت انواع درخواست بر اساس عوارضات بومی هر شهرداری 
 • امکان تعریف چک ها در نوع پرداخت چکی 
 • امکان جستجوی فیش از طریق فرم مجزای جستجو و دریافت دورنمایی از یک فیش با دریافت اطلاعات پرداختی و آیتم های یک فیش امکان تایید فیش های وصول شده براساس تاریخ پرداخت مبالغ فیش در این قسمت کاربر بخش درآمد میتواند فیشهای وصولی را تایید نماید .
 • در نرم افزاربخشی تحت عنوان تعریف ارزش های معاملاتی وجود دارد که براساس هر منطقه شهرداری قابل تعریف میباشد این امکان برای تعریف قیمت های منطقه ای نیز وجود دارد که مدیر سیستم میتواند براساس مناطق شهرداری مد نظر خود قیمتها ی منطقه ای را تعریف نماید
  • گزارشگیری نرم افزار عبارتند از:
  • گزارشات مقایسه ای
  • گزارش فیش های صادره
  • گزارش سرجمع کدهای درآمدیدر نرم افزار امکان تعریف سطوح دسترسی برای استفاده کاربران در سطوح مختلف وجود دارد ، در این سطوح دسترسی مدیریت میتواند براساس نیاز و دیدگاه مد نظر خود مجوز دسترسی به فرمها و یا حتی دکمه ها را به کاربران بدهد و یا امکاناتی را به فراخور نیاز از آنان سلب نماید
  • گزارش چک ها 
  • نمایش سر رسید چک
  • گزارش آماری کدها ی درآمدی
  • گزارش آماری چک ها
  • گزارش آماری عملکرد کارشناسان
  • از مهم ترین مزایای این نرم افزار میتوان به ساخت فرمول براساس دفترچه عوارض شهرداری اشاره نمود که هر فرمول براساس نیاز دفترچه فرمول مد نظر راساخت
  • مزیت دیگر این نرم فزار پارامتریک بودن آن میباشد ، پارامتریک بودن نرم افزار باعث میشود که در قسمتهای مختلف امکان بومی سازی به سادگی امکانپذیر باشد
  • این نرم افزار قابلیت بومی سازی را به سادگی و درکمتر از یک روز کاری خواهد داشت ضمن اینکه دسترسی به منوها به سادگی امکانپذیر میباشد
  • دریافت انواع حالت گزارش خروجی از نرم افزار به شهردار یا مدیریت کمک میکند تا اطلاعات همه جانبه و به روز را از وضعیت درآمد شهرداری ف چک ها ، وصولی ها ، غیر وصولی و سایر اطلاعات داشته باشد
  • وجود محاسبات به صورت اتوماتیک کمک میکند کاربر در زمان بسیار کوتاهی فیش واریزی را به ارباب رجوع تحویل داده و بدین صورت میزان راندمان کارمندان درآمد به میزان زیادی افزایش میابد مضافا براینکه وجود خطای محاسباتی را به حداقل میرساند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.