اضافه نمودن قابلیت بیمه خدمات درمانی و صندق بازنشستگی در نرم افزار حقوق و دستمزد.

مروری بر امکانات نرم افزار مدیریت سازمان آتش نشانی ها
1396/03/08
نحوه گزارشگیری کامل آماری از املاک در نرم افزار املاک و نوسازی شهرداری ها
1396/03/08

بروز رسانی نرم افزار حقوق و دستمزد:

با توجه به درخواستهای سازمانهای طرف قرارداد شهرداری ها و سازمانها برای سهولت کارمتصدیان امور مالی قابلیتهای ذیل به نرم افزار حقوق و دستمزد  شهرداری ها و سازمانها اضافه شد.از جمله امکانات اضافه شدن قابلیت بیمه خدمات درمانی و صندق بازنشستگی در نرم افزار حقوق و دستمزد است که میتوان خروجی های در خصوص بیمه خدمات درمانی و صندق بازنشستگی  را نیز گرفت .وهمینطور اضافه نمودن عدم اعمال 3 درصد بیمه بیکاری برای کارمندان را نیز اشاره کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.