راه اندازی نرم افزار در آمد در شهرداری رودبار
1396/01/30
تکمیل پروژه نرم افزار جایگاه های سوخت
1396/01/30

نگارش نرم افزار حقوق و دستمزد شهرداری ها و شرکت ها با قابلیت انطباق همزمان سازمان تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی (بیمه سلامت)برای هر کدام ازپرسنل و تولید فایل مورد نیاز آنها انجام گرفت.در این نسخه کاربران میتوانند با انتخاب نوع بیمه تامین اجتماعی یا بیمه خدمات درمانی برای هر کدام از پرسنل خروجی مربوط به ان را دریافت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.