برگزاری جلسه دمو نرم افزار حقوق و دستمزد در شرکت با حضور آقای مهندس زارعی

برگزاری جلسه آموزش و امکانات نرم افزار های حسابداری و حقوق دستمزد در سازمان حمل و نقل بوئین زهرا
1396/02/20
برگزاری جلسه ی بررسی ارتقای قابلیتهای نرم افزار مالی در کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین
1396/02/20

برگزاری جلسه دمو نرم افزار حقوق و دستمزد در شرکت با حضور آقای مهندس زارعی مسئول شهرداری رازمیان

در این جلسه با حضور جناب آقای مهندس زارعی در مورد امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد  و نرم افزار حسابداری انبار-بودجه برگزار گردید.که طی این جلسه با دمو نرم افزار برخی از امکانات و ویژگیهای نرم افزار و ساختار کلی نرم افزار حقوق دستمزد از جمله :

  • پوشش انواع استخدامی ها مانند : وزارت کارمندی، کارمند رسمی، قرارداد کارگری، روزمزد کارگری، کارمند پیمانی و …..
  • محاسبه و پوشش انواع بیمه ، تامین اجتماعی ، صندوق تعاون ، بیمه تکمیلی ، بیمه عمر
  • تشخیص پرسنل از جهت نوع استخدام و اعمال آن در محاسبات کارکرد و کسورات و مزایا
    (براساس ضوابط استخدام ، جانبازی)
  • ذخیره اطلاعات بصورت پارامتری که باعث سرعت بخشیدن و افزایش دقت در گزارشات نیز می شود
  • تعریف ثابتهای حقوق : سقف بیمه و جداول مالیاتی( برای هر ماه از سال نیز قابل تغییر می باشد)
  • امکان انتقال کارکرد از ماه قبل به ماه جدید (باعث سرعت بخشیدن در محاسبه حقوق و دستمزد ماههای جدید)

امکان ایجاد لیست مسکن، عیدی، مساعده، کارانه، فوق العاده جذب و تهیه دیسکتها و گزارشهای مختلف به تفکیک هرکدام از آنها گفته شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.