برگزاری جلسه نصب و راه اندازی نرم افزار حقوق و دستمزد در شهرداری رازمیان

نحوه گزارشگیری کامل آماری از املاک در نرم افزار املاک و نوسازی شهرداری ها
1396/03/18
نحوه مدیریت حسابها و فرآورده های جایگاه در نرم افزار مدیریت جایگاه سوخت
1396/03/18

جلسه نصب و راه اندازی نرم افزار حقوق و دستمزد در شهرداری رازمیان

 

طی این جلسه که با حضور تیم شرکت و مسعول مالی آقای مهندس زارعی در شهرداری رازمیان برگزار گردید.نرم افزار حقوق و دستمزد در آن سازمان نصب و راه انداری شد، و توضیحات و راهنمایی ها در خصوص  نرم افزار حقوق و دستمزد نیزگفته داده شد.

برخی از ویژگیهای نرم افزار حقوق و دستمزد عبارتند از:

 • ورود اطلاعات پرسنلی با تمامی آیتمهای پیش بینی شده سازمانها و شرکتها
 • ورود اطلاعات حقوقی با تمامی آیتمهای منطبق با اداره کار و وزارت کشور
 • امکان ایجاد چندین کارگاه با تعداد نا محدود ردیف پیمان مختلف
 • امکان ایجاد نامحدود کارکنان در کارگاههای مختلف
 • پوشش انواع استخدامی ها مانند : وزارت کارمندی، کارمند رسمی، قرارداد کارگری، روزمزد کارگری، کارمند پیمانی و …..
 • محاسبه و پوشش انواع بیمه ، تامین اجتماعی ، صندوق تعاون ، بیمه تکمیلی ، بیمه عمر
 • تشخیص پرسنل از جهت نوع استخدام و اعمال آن در محاسبات کارکرد و کسورات و مزایا
  (براساس ضوابط استخدام ، جانبازی)
 • ذخیره اطلاعات بصورت پارامتری که باعث سرعت بخشیدن و افزایش دقت در گزارشات نیز می شود
 • تعریف ثابتهای حقوق : سقف بیمه و جداول مالیاتی( برای هر ماه از سال نیز قابل تغییر می باشد)
 • امکان انتقال کارکرد از ماه قبل به ماه جدید (باعث سرعت بخشیدن در محاسبه حقوق و دستمزد ماههای جدید)
 • امکان ایجاد لیست مسکن، عیدی، مساعده، کارانه، فوق العاده جذب و تهیه دیسکتها و گزارشهای مختلف به تفکیک هرکدام از آنها
 • امکان حرکت بین ماههای گذشته و گزارشگیریهای مجدد از آن
 • تهیه دیسکت دارایی بدون نیاز به برنامه اداره مالیات
 • تهیه دیسکت بیمه بدون نیاز به برنامه سازمان تامین اجتماعی
 • تهیه دیسکت بیمه برای صندوق تعاون و بازنشستگی کشوری
 • محاسبه معوقات کسورات و مزایا
 • امکان تعریف 16 نوع وام ، بدهی ، فروشگاه ،ضمانت وام و … جهت کسراز حقوق که فرآیند آن ماهیانه بصورت خودکار انجام خواهدشد.
 • امکان ارتباط با هرسیستم حضور وغیاب
 • امکان چاپ 4 نوع فیش حقوق (بنا به سلیقه و نیاز سازمان یا شرکت)
 • ایجاد سند حسابداری حقوق بصورت اتوماتیک
 • گزارشگیری برای هر یک از انواع استخدامی ها
 • گزارشگیری برای هر یک از مراکز هزینه
 • محاسبه بازخریدی و بازنشستگی تامین اجتماعی و صندوق تعاون
 • محاسبه مالیات انواع پرداختیها براساس نوع احکام کارگزینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.