برگزاری جلسه پشتیبانی و آموزش نرم افزار حقوق و دستمزد در شهرداری بیدستان

برگزاری جلسه ی بررسی ارتقای قابلیتهای نرم افزار مالی در کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین
1396/02/24
برگزاری جلسه دمو نرم افزار حقوق و دستمزد در شرکت فجر کوشش البرز
1396/02/24

جلسه استقرار روند کار و آموزش نرم افزار حقوق و دستمزد در  شهرداری بیدستان

در این جلسه که با حضور تیم شرکت و جمعی از مسوولین سازمان شهرداری بیدستان برگزار گردید،روند کار نرم افزار حقوق و دستمزد در خصوص محاسبات در بخش فرمول نویسی نرم افزار حقوق دستمزد مورد بررسی قرار گرفت.ودر انتهای جلسه گزارشات مختلف از قسمت های نرم افزار از جمله گزارشات لیست پرسنلی.گزارشات لیست کارکرد و مرخصی.گزارشات لیست بیمه و مالیات. گزارشات لیست بانکی.و… گرفته شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.