طراحی سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین
1395/12/19
راه اندازی نرم افزار در آمد در شهرداری رودبار
1395/12/19

جلسه با حضور ریاست سازمان فن آوری اطلاعات شهرداری استان ایلام جناب مهندس محمدرحیمی و مدیران و کارشناسان درآمد شهرداری مرکزو ناحیه ۱و۲ برگزار گردید
دراین جلسه روند کارنرم افزاردرآمد توضیح داده شد و نسخه نرم افزاردرسایت سازمان فناوری اطلاعات مستقرشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.