جلسه استقرار و راه اندازی نرم افزار های حقوق و دستمزد ودرآمد در شهرداری نرجه
1396/04/27
اهداف مهم نرم افزار املاک و نوسازی و عملکرد آن در شهرداری ها
1396/04/27

جلسه استقرار و راه اندازی نرم افزار حقوق و دستمزد در شهرداری کوهین

جلسه ای در تاریخ 1396/04/26ساعت 8:00در محل شهرداری شهر کوهین با حضور مسوول مالی سرکار خانم مهندس حسینی و مسوول حراست آقای یعقوب خانی  و مسوول فروش  شرکت راهبر رایان ماد برگزار گردید.دراین جلسه نرم افزار حقوق و دستمزد شرکت راهبر رایان ماد در آن سازمان  راه اندازی گردید .و طی این جلسه برخی از امکانات نرم افزار گفته شد  همچنین نحوه ی محاسبات و کارکرد و گزارشات نرم افزار نیز  مورد گفتگو قرارگرفت .در انتهای جلسه فیش کارکرد حقوق کارکنان آن سازمان نیز از طریق نرم افزار انجام داده شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.