جلسه استقرار و راه اندازی نرم افزار های حقوق و دستمزد ودرآمد در شهرداری نرجه

امکان گزارشات مختلف در نرم افزار در آمد شهرداری ها و سازمانهای وابسته
1396/04/25
جلسه استقرار و راه اندازی نرم افزار حقوق و دستمزد در شهرداری کوهین
1396/04/25

جلسه استقرار و راه اندازی نرم افزار های حقوق و دستمزد ودرآمد در شهرداری نرجه

در این جلسه که با حضور تیم شرکت و مسعول مالی شهرداری نرجه آقای مهندس مسعود آقاجانی بگذار گردید.نرم افزار های حقوق و دستمزد ونرم افزار در آمد شهرداری ها و سازمانهای وابسته نصب و راه اندازی شد که طی این جلسه آموزشهای لازم در خصوص نرم افزار و امکانات نرم افزارها گفته شد.که در زیر برخی از امکانات نرم افزار درآمد و حقوق دستمزد به شرح زیر می باشد:

نرم افزار حقوق و دستمزد شهرداری ها و سازمانهای وابسته :

 • ورود اطلاعات پرسنلی با تمامی آیتمهای پیش بینی شده سازمانها و شرکتها
 • ورود اطلاعات حقوقی با تمامی آیتمهای منطبق با اداره کار و وزارت کشور
 • بخش محاسبات به صورت فرمول نویسی داخل خود سیستم انجام میشود.
 • امکان ایجاد چندین کارگاه با تعداد نا محدود ردیف پیمان مختلف
 • امکان ایجاد نامحدود کارکنان در کارگاههای مختلف
 • پوشش انواع استخدامی ها مانند : وزارت کارمندی، کارمند رسمی، قرارداد کارگری، روزمزد کارگری، کارمند پیمانی و …..
 • محاسبه و پوشش انواع بیمه ، تامین اجتماعی ، صندوق تعاون ، بیمه تکمیلی ، بیمه عمر
 • تشخیص پرسنل از جهت نوع استخدام و اعمال آن در محاسبات کارکرد و کسورات و مزایا
  (براساس ضوابط استخدام ، جانبازی)
 • ذخیره اطلاعات بصورت پارامتری که باعث سرعت بخشیدن و افزایش دقت در گزارشات نیز می شود
 • تعریف ثابتهای حقوق : سقف بیمه و جداول مالیاتی( برای هر ماه از سال نیز قابل تغییر می باشد)
 • امکان انتقال کارکرد از ماه قبل به ماه جدید (باعث سرعت بخشیدن در محاسبه حقوق و دستمزد ماههای جدید)
 • امکان ایجاد لیست مسکن، عیدی، مساعده، کارانه، فوق العاده جذب و تهیه دیسکتها و گزارشهای مختلف به تفکیک هرکدام از آنها
 • امکان حرکت بین ماههای گذشته و گزارشگیریهای مجدد از آن
 • داشتن فیشهای حقوقی به صورت کامل
 • محاسبات مالیات، بیمه بر اساس کارگاه ها
 • تهیه دیسکت دارایی بدون نیاز به برنامه اداره مالیات
 • تهیه دیسکت بیمه بدون نیاز به برنامه سازمان تامین اجتماعی
 • تهیه دیسکت بیمه برای صندوق تعاون و بازنشستگی کشوری
 • محاسبه معوقات کسورات و مزایا
 • کارکرد ها به صورت پویا،آیتم های کارکرد متغییر میباشد
 • بخش وام و صندقهای پس اندازی
 • قرار دادها در خود نرم افزار انجام میشود
 • امکان تعریف 16 نوع وام ، بدهی ، فروشگاه ،ضمانت وام و … جهت کسراز حقوق که فرآیند آن ماهیانه بصورت خودکار انجام خواهدشد.
 • امکان ارتباط با هرسیستم حضور وغیاب
 • امکان چاپ 4 نوع فیش حقوق (بنا به سلیقه و نیاز سازمان یا شرکت)
 • پشتیبانی از کلیه بانک ها برای دیسکت ها بیمه
 • ایجاد سند حسابداری حقوق بصورت اتوماتیک
 • گزارشگیری برای هر یک از انواع استخدامی ها
 • گزارشگیری برای هر یک از مراکز هزینه
 • گزارشات متنوع
 • محاسبه بازخریدی و بازنشستگی تامین اجتماعی و صندوق تعاون
 • محاسبه مالیات انواع پرداختیها براساس نوع احکام کارگزینی  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.