برگزاری جلسه پشتیبانی و آموزش نرم افزار حقوق و دستمزد در شهرداری بیدستان
1396/02/26
جلسه دمو نرم افزار حقوق و دستمزد و حسابداری بودجه-انبار در شهرداری دانسفهان
1396/02/26

برگزاری جلسه دمو امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد در شرکت فجر کوشش البرز 

در این جلسه که با حضور جناب آقای مهندس قیداری و تیم شرکت برگزار گردید.برخی از امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد از جمله تعاریف شرکت و  مرکز هزینه ها، اطلاعات پرسنلی ، محاسبات وگزارشگیری های مختلف و امکانات دیگر نرم افزار گفته شد.و موارد و نیاز های آن شرکت در خصوص روند کار مورد بررسی قرار گرفت.برخی از امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد عبارتند از:

 • پوشش انواع استخدامی ها مانند : وزارت کارمندی، کارمند رسمی، قرارداد کارگری، روزمزد کارگری، کارمند پیمانی و …..
 • محاسبه و پوشش انواع بیمه ، تامین اجتماعی ، صندوق تعاون ، بیمه تکمیلی ، بیمه عمر
 • تشخیص پرسنل از جهت نوع استخدام و اعمال آن در محاسبات کارکرد و کسورات و مزایا
  (براساس ضوابط استخدام ، جانبازی)
 • امکان انتقال کارکرد از ماه قبل به ماه جدید (باعث سرعت بخشیدن در محاسبه حقوق و دستمزد ماههای جدید)
 • امکان ایجاد لیست مسکن، عیدی، مساعده، کارانه، فوق العاده جذب و تهیه دیسکتها و گزارشهای مختلف به تفکیک هرکدام از آنها
 • تهیه دیسکت دارایی بدون نیاز به برنامه اداره مالیات
 • تهیه دیسکت بیمه بدون نیاز به برنامه سازمان تامین اجتماعی
 • تهیه دیسکت بیمه برای صندوق تعاون و بازنشستگی کشوری
 • محاسبه معوقات کسورات و مزایا
 • امکان تعریف 16 نوع وام ، بدهی ، فروشگاه ،ضمانت وام و … جهت کسراز حقوق که فرآیند آن ماهیانه بصورت خودکار انجام خواهدشد.
 • امکان ارتباط با هرسیستم حضور وغیاب
 • امکان چاپ 4 نوع فیش حقوق (بنا به سلیقه و نیاز سازمان یا شرکت)
 • ایجاد سند حسابداری حقوق بصورت اتوماتیک
 • گزارشگیری برای هر یک از انواع استخدامی ها
 • گزارشگیری برای هر یک از مراکز هزینه
 • محاسبه بازخریدی و بازنشستگی تامین اجتماعی و صندوق تعاون

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.