برگزاری جلسه دمو امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد و اتوماسیون اداری در شرکت تلاشگران البرز
1396/04/18
امکان گزارشات مختلف در نرم افزار در آمد شهرداری ها و سازمانهای وابسته
1396/04/18

این نرم افزار به منظوره مدیریت حسابها و فرآورده های جایگاه طراحی گردیده تا عملیات حساب هزینه ها و درآمد جایگاه و سایر موارد مدیریتی را انجام دهد.

 • در زیر به معرفی و امکانات نرم افزار میپردازیم
 • ثبت و فراخوانی اطلاعات فروش جایگاه بنزین به صورت نازل به نازل وکلی
 • ثبت و فراخوانی اطلاعات فروش جایگاه گازوئیل به صورت نازل به نال و کلی
 • ثبت و فراخوانی اطلاعات فروش جایگاه CNG به صورت نازل به نازل وکلی
 • ثبت میزان موجودی فرآورده های جایگاه
 • دریافت اطلاعات حجم فروش جایگاه به صورت نازل به نازل و کلی هر فرآورده
 • دریافت میزان موجودی هر فرآورده
 • ثبت ودریافت اطلاعات قبض و هزینه جایگاه براساس حجم فروش ، مبلغ فروش و هزینه های مربوط به جایگاه
 • دریافت موجودی هر فرآورده و تهیه گزارشات هر جایگاه و ثبت مغایرتها
 •  دریافت اطلاعات هر فرآورده براساس نازل ، روز کاری ، تاریخ ، نام  اپراتور
 • پارامتریک بودن بسیاری از آیتم های موجود در فرم به صورت  یک بار تعریف
 •  در پارامترها و استفاده مجدد در فرمها
 • ثبت و فراخوانی اطلاعات مطالبات جایگاه بهصورت  موارد پارامتریک
 • قابلیت تعریف  تلمبه ها و تعداد مخازن
 •  قابلیت تعریف  تلمبه چی ها    
 • ثبت فیشهای واریزی به حساب بانک
 • امکان گزارش گیری از ریز کاکرد تلمبه ها در هر شیفت
 • قابلیت تعریف قیمتهای پایه سوخت  
 • قابلیت تعریف شیفتهای کاری
 • دریافت تفاوت شمارنده های دیجیتالی و مانیتورینگ  و دریافت گزارش آن
 • محاسبات قبض وهزینه های جایگاه

امکانات گزارشگیری نرم افزار:

 • تهیه گزارشات کارکرد فروش جایگاه CNG
 • تهیه گزارشات کارکرد فروش جایگاه  بنزین به صورت نازل به نازل و کلی به صورت مجموع  فروش جایگاه به صورت مبلغ و لیتراژ
 • تهیه گزارشات کارکرد فروش جایگاه  گازوئیل به صورت نازل به نازل و کلی به صورت مجموع  فروش جایگاه به صورت مبلغ و لیتراژ
 • تهیه گزارشات جایگاه به صورت شیفت به شیفت کاری
 •  تهیه گزارشات عملکرد جایگاه
 • تهیه گزارش از میزان هزینه جایگاه  و میزان  فروش به  لیتر ومبلغ 
 •  دریافت گزارشات جایگاهها براساس تاریخ
 • تهیه  گزارشات  براساس تاریخ ، نوع  فرآورده ، اپراتور و سایر موارد موجود در فرم
 • تهیه گزارشات جایگاه  به صورت شیفت به شیفت کاری

نتیجه گیری و برتری های نرم افزار:

 • مدیریت کامل در خصوص جایگاه سوخت پمپ بنزین.گازوئیل.cng
 • دریافت تفاوت شمارنده های دیجیتالی و مانیتورینگ
 • امکان گزارش گیری از ریز کاکرد تلمبه ها در هر شیفت
 • دریافت موجودی هر فرآورده و موجودی آن
 • تهیه گزارشات مختلف از قسمت های مختلف نرم افزار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *