قابلیت اتوماتیک بودن محاسبات در نرم افزار در آمد شهرداری ها و سازمان ها

جلسه ی استقراروآموزش نرم افزار مالی در کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین
1396/02/09
مروری بر امکانات نرم افزار حسابداری شهرداری ها و سازمانهای وابسته
1396/02/09

قابلیت محاسبات به صورت اتوماتیک در  نرم افزار در آمد شهرداری ها و سازمان ها کمک میکند کاربر در زمان بسیار کوتاهی فیش واریزی را به ارباب رجوع تحویل داده و بدین صورت میزان راندمان کارمندان درآمد به میزان زیادی افزایش یابد مضافا براینکه وجود خطای محاسباتی را به حداقل میرساند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.